Novinky, odkazy...

 » Češovské valy
Odkaz na samostatné stránky
o Češovských valech

GPS: centrum = základní škola, hřiště:
50°15'48.14"N, 15°24'1.96"E


Stanislav Huttl: Hlušické panorama od Starého Bydžova


 

Obecná charakteristika:
Katastrální plocha:1112 ha
Počet katastrů:2
Druhy pozemků:
Orná půda:88 ha
Zahrady:23 ha
Ovocné sady:14 ha
Trvalé travní porosty:20 ha
Zemědělská půda:941 ha
Lesní půda:82 ha
Vodní plochy:8 ha
Zastavěné plochy:25 ha
Ostatní plochy:57 ha


 

Poslední aktualizace: 07/2021

 Okolí Hlušic
  Řepařské úzkorozchodné tratě   Dřevěný kostel sv. Václava v Kozojedech
 Odkazy